IFOS Onaylı Ürünlerimiz


Uluslararası Balık Yağı Standartları (IFOS) Programı, merkezi Kanada’da bulunan Guelph Research Park Üniversitesi’ne bağlı olarak, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Beslenme Konseyi (CRN) tarafından belirlenmiş test kriterlerine göre, omega-3 ürünlerini yüksek saflık, belirtilen omega-3 içeriklerine uygunluk, stabilite ve ağır metal -kimyasal atıklar yönünden test eden bağımsız bir programdır.

IFOS Programı, Omega-3 ürünlerini çeşitli kriterlere göre değerlendirmektedir ve ürünler onaylandığı her kriter için bir yıldız almaktadır.

IFOS; omega-3 ürünlerini 4 kriter ile değerlendirir:

  • Konsantrasyon
  • Saflık, güvenilirlik, temizlik
  • Stabilite
  • Ağır metal ve civa seviyesi
IFOS Onaylı Ürünlerimiz

Konsantrasyon: Balık yağının içindeki omega-3 yağ asitlerinin oranının incelendiği bölümdür. Ürün etiketinde yer alan EPA-DHA oranlarının ürün içerisinde gerçekten yer alıp almadığı araştırılır. IFOS programı, balık yağının içerdiği konsantrasyon oranına göre ürünleri çeşitli kategorilere ayırır.

Ultra Rafine Ürünler Kategorisi: 1 gram balık yağında, EPA ve DHA konsantrasyonu %60’dan fazla olan Omega-3 ürünlerdir.

Çocuk Ürünleri Kategorisi: Çocuklara uygun olarak pazara sunulan ürünler için Ulusal Sağlık Enstitüsü’ne göre balık yağının her 5ml’sinde en az 150 mg DHA içeriği olması beklenir.

Saflık, güvenilirlik, temizlik: Ürünlerin kimyasal atıklar yönünden ne kadar saf ve güvenilir olduğunun analiz edildiği kriterdir. Yaygın kirleticiler ve pestisitlerden olan PCB (poliklorobifeniller), dioksin ve furan seviyeleri analiz edilerek, kabul edilen limitleri geçip geçmediği sorgulanır. PCB (poliklorobifeniller), dioksin ve furan özellikle hayvanların yağ dokusunda birikir. İnsan maruziyetinin % 90’ından fazlası, çoğunlukla et ve süt ürünleri, balık ve kabuklu deniz ürünleri olmak üzere bu kimyasalların biriktiği yiyeceklerin tüketilmesi ile oluşmaktadır. Bu kimyasallar oldukça toksiktir ve üreme ve gelişim sorunlarına neden olabilir, bağışıklık sistemine zarar verebilir, hormon bozukluklarına ayrıca kansere sebep olabilir.

Stabilite: Raf ömrü olarak da bilinen stabilite, bir ürünün depolama koşulları altında ne kadar hızlı ve kolay bozulacağını ifade eder. Omega 3 yağ asitleri ısı ve ışıktan çok kolay bozulmaktadır. IFOS, omega-3 ürünlerinin raf ömrü boyunca dayanıklılığını araştırır ve stabilitesi koruyabildiğini belgeler.

Ağır metal ve civa seviyesi: Omega-3 ürününde bulunan ağır metal seviyeleri analiz edilerek, kabul edilen limitleri geçip geçmediği sorgulanır. Kurşun, cıva, arsenik ve kadmiyum değerleri araştırılmaktadır. Kurşun, arsenik, kadmiyum, cıva gibi ağır metaller insan vücudunda birikerek zaman içerisinde santral sinir sistemi bozuklukları ile nörolojik bozukluklara, görme ve duyu kaybına neden olmaktadır.

Ürün, 4 kriterden onay aldığında bir yıldız daha verilerek IFOS 5 yıldız almaya hak kazanır.

IFOS Onaylı Ürünlerimiz:

Youplus Kids Multivitamin ve Mineral KompleksiYouplus Kids Multivitamin ve Mineral KompleksiYouplus Kids Multivitamin ve Mineral Kompleksi